سوتی

سئوالها واضح هست، موقع امتحان سئوال نپرس 

 

دستش رو بالا برده بود پایین نمی آورد ...

گفتم: چیه؟

گفت: این سئوال که گفته امر مجهول رو صرف کنید منظورش ماضی هست یا مضارع 

به صورتش مبهوت نگاه کردم خودش فهمید 

/ 0 نظر / 15 بازدید