ورزش

پدرو مادرها  شاکی که آقا این بچه هامون تنشون کبود شده ... این چه استاد ورزشیه نمیخواد رزمی یاد بگیرن!! 

 

استاد رو دیدم

 آقا شما یاد نداری یه جوری بزنی کبود نشه 

با خنده گفت: چشششششم

/ 0 نظر / 13 بازدید