سک سک

یک روز یه نفر رفته بود سک سک خریده بود 

 

بعد دونفر رفتن 

بعد چهار نفر 

ظرف یه روز بیست تا از مغازه دار خریده بودن 

مغازه دار میگفت توی اینا مگه چی داره ؟؟

/ 0 نظر / 14 بازدید